Настройка на Microsoft Windows за работа в Internet.
< back  

I.  Инсталиране на връзка с Revolta, и скрипта (Revolta.scp) за автоматичен вход.
    1. Уверете се, че е инсталиран TCP/IP протокола - отворете Network от Control panel. Добавя се от Add - Protocol - Microsoft - TCP/IP. Настройките на TCP/IP да са тези по подразбиране.

    2. Отворете My Computer и потърсете иконата на Dial-Up Networking.

    3. Ako Dial-Up Networking не съществува продължете с точка II. (инсталиране на Dial-Up Networking).

    4. Отворете Dial-Up Networking, ako имате вече икона за връзка с Revolta Ltd. продължете с точка точка 5.
Ако нямате икона за връзка с Revolta изберете Make New Connection, в полето за име въведете Revolta Ltd. и се уверете че в полето Select a modem е изписан вашият модем. Ако не е така изпълнете първо точка III. (Инсталиране и конфигуриране на модем). Продължете с Next и попълнете полетата за код, телефонен номер и държава.
    5. Натиснете десния бутон на мишката върху появилата се икона Revolta Ltd. и от падащото меню изберете Properties.

     В настройките на General забранете Use country code and area code. За конфигуриране на модема изберете Configure (виж точка III.). Ако не сте изтеглили още скрипт файла нужен да осъществи автоматичното въвеждане на името и паролата Ви, трябва да изберете опцията Bring up terminal window after dialing от бутон Configure поле Options, за да се покаже терминален прозорец след осъществяване на връзката със сървъра, и да можете да си въведете ръчно името и паролата.

     Изберете Server Types и там забранете Log on to network, NetBEUI, IPX/SPX Compatible. TCP/IP трябва да е включено. В полето на Type of Dial-Up Server трябва да е избрано:

1. Ако работите с Windows95/NT3.5 - PPP: Windows95, Windows NT 3.5, Internet

2. Ако работите с Windows98/NT4.0 или NT Server - PPP: Internet, Windows NT Server, Windows98

     Ако имате скрипт файл изберете Scripting (ако няма поле Scripting изпълнете точка 7.) и в полето File name въведете ръчно или чрез Browse пътя и името на файла Revolta.scp (напр. c:\Program Files\Accessories\Revolta.scp). Ако нямате файла уверете се че опцията Bring up terminal window after dialing е включена и продължете според указанията, за да влезете в мрежата ръчно и да си изтеглите файла Revolta.scp от ftp.revolta.com/pub/scripts/.

    6. Стартирайте Revolta Ltd.. В прозореца Connect to въведете името и паролата си и ако вашият телефон е аналогов, проверете в Dial Properties дали в полето The phone system at this location uses  е избрано Pulse dialing (за аналогови телефони). Ако  вече сте конфигурирали модема си, сте готови да изберете Connect.

    7. Изпълнете инструкциите от тази точка ако версията на вашия Windows 95 e по-стара т.е. нужно е  инсталирането на Dial-up Scripting Tool. Можете да го намерите в ftp.revolta.com директория /pub/scripts файл - scp-tool.zip. Разархивирайте файла в временна директория и от меню Start - Settings - Control Panel стартирайте Add/Remove Programs, изберете Windows Setup и чрез Have Disk - Browse намерете във временната директория файла rnaplus.inf . Потвърдите с OK и в  прозореца Have Disk трябва да се появи - Components: Dial Up Scripting Tool - избирате го и продъжавате с бутона Install. Сега можете да изтриете временната директория като предварително копирате само файла Revolta.scp в произволна директория (най-често c:\Program   Files\Accessories). За конфигуриране  на Dial-Up Scripting Tool стартирайте Start - Programs - Accessories - Dial-up Scripting Tool, изберете връзката на Revolta Ltd. и в дясно въведете пътя и името на файла Revolta.scp (c:\Program Files\Accessories\Revolta.scp).

    8. След инсталирането на скрипта не забравяйте да забраните опцията Bring up terminal window after dailing за да не се появява терминален прозорец след набирането. Забранява се в - десен бутон на мишката  върху иконата на Revolta Ltd. - меню Properties - бутон Configure - меню Options.


II
. Инсталиране на Dial-Up Networking (нужен е инсталационния диск на Windows 95).

    1. Отворете Control Panel и от Add/Remove Programs изберете Windows Setup, от Components: Comunications  и бутон Details.., потвърдете Dial-up Networking и натиснете OK. Поставете диска с Windows 95 (или укажете директория от диска, където има инсталационен Windows) и изберете OK. Иконата на Dial-Up Networking вече трябва да се е появила в My computer.


III. Инсталиране и конфигуриране на модем.

    Инсталирането става от Control Panel, Modems, включете модема и изберете Add, ако Windows успешно намери модема, чрез Have Disk инсталирайте собствените драйвери на модема от съответната дискета или CD.

    След успешно инсталиране отворете Modems от Control Panel, изберете Properties и от прозореца на General изберете скорост на модема (Maximum Speed), а в прозореца Connection изберете Data bits: 8, Parity: None, Stop bits: 1, и забранете Wait for dial tone before dialing (ако линията ви е аналогова). За да се уверите че модема е инсталиран коректно и работи от прозореца Modems Properties изберете Diagnostics и от More Info проверете дали модема се тества без грешки.

    От прозореца на Modems Properties изберете Dialing Properties и от там изберете Pulse dialing (за аналогови телефони)

 


Настройка на Netscape communicator и Internet Explorer.

< back  

   Единствената препоръчителна настройка е тази за Proxy Server - в Netscape Communicator от менюто Edit, Preference - Advanced - Proxies - изберете Manual Proxy Configuration - бутон View - попълват се полетата за адрес и порт. Например за HTTP proxy се въвежда:
    адрес: proxy.revolta.com, port: 3128

В Internet Explorer 4.0 настройките за прокси сървърите са в меню View, Options - Proxy Server. За Internet Explorer 5.0 менюто е Tools, Internet Options, Connections, Settings, Use a proxy server.

HTTP Proxy:  proxy.revolta.com port: 3128
FTP proxy: proxy.revolta.com port: 3128
или (за FTP клиент)

 


Настройка на Mail и News Clients.

< back    

Важните настройки на програмите за четене на поща (mail clients) са тези за входящ и изходящ пощенски сървър (Incoming(POP3) and Outgoing(SMTP) mail server) и username. В Netscape Communicator съответните полета се попълват от  Edit, Preference - Mail & Groups - Mail Server. Потребителите на Microsoft могат да избират между Internet Mail и Outlock Express. В Outlock Express настройките се правят от меню Tools - Accounts - поле Mail - Properties - Servers.
    Пощенски сървъри на Револта: 

      Incoming (POP3) mail server:   mail.revolta.com

      Outgoing (SMTP) mail server:   mail.revolta.com 

    При настройване на News Account: В Netscape Comunicator съответните полета се попълват от Edit, Preference - Mail & Groups - Newsgroup Server. В Outlock Express настройките се правят от менюто Tools - Accounts - поле News - Properties - Servers.

      News (NNTP) server:                 news.revolta.com

 


Настройка на FTP Clients.
< back  

Един от най популярните FTP клиенти е CuteFTP. Последните версии можете да изтеглите от FTP сървъра на Revolta. За да можете да използвате бързата оптична връзка на Revolta е необходимо да настроите CuteFTP да използва FTP Proxy server. За това след като го инсталирате от меню FTP - Setting - Options - попълнете в полето за proxy server името на нашия proxy server: proxy.revolta.com port: 3128

 

Често задавани въпроси
< back

Как да си набавя софтуер за Internet ?
Най-известните и най-често използваните програми сме  подбрали в нашият FTP Server ftp.revolta.com ,както и на новият ни сайт download.revolta.com ,но тъй като повечето софтуер в Internet е безплатен, можете да се снабдите със нужния Ви софтуер директно от
страниците на производителите. Едно от най-популярните места за Internet софтуер е www.download.com .


Как да си публикувам своя собствена Web страница?   
Всeки наш клиент получава правото да публикува своя собствена страница в размер до 5mb в Web сървъра на Revolta Ltd. автоматично с откриването на сметка за достъп! За да публикувате страницата си просто я направете и я изпратете на e-mail:webmaster@revolta.com . Страницата Ви ще бъде публикувана в срок от 3 дена. 


Как да си сменя паролата?   
Паролата си за достъп можете да смените от страницата на Револта - Services - Change password. Внимание: за да можете да смените паролата си, Вие трябва да сложите най-малко 2 цифри и два специални знака (@,#,$) Също така внимавайте как изписвате буквите - има значение дали са малки или големи.